Akademia Zdrowia

ZAJĘCIA GRUPOWE

dzieciTRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest metodą stosowaną przede wszystkim w pracy z grupą i ma na celu rozwijanie umiejętności społecznych.Program zajęć konstruowany jest w oparciu o potrzeby i poziom rozwoju konkretnych umiejętności uczestników.
Zajęcia kierowane są do dzieci zdiagnozowanych z zespołem Aspegera autyzmem i ADHD lub z trudnościami w komunikacji rówieśniczej oraz impulsywnością emocjonalną.

Celem zajęć jest nabywanie umiejętności:

 • rozpoznawania emocji u siebie i u innych, radzenia sobie z nimi,
 • skutecznej komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność odnalezienia się w sytuacjach trudnych, które mogą pojawić się w interakcjach społecznych.
  oraz:
 • korygowanie nieprawidłowych wzorców zachowań społecznych,
 • zmniejszenie doświadczanego napięcia w sytuacjach społecznych,
 • ćwiczenie umiejętności pracy w grupie, budowanie relacji rówieśniczych,
 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec rówieśników i wygaszanie agresji.

Zajęcia zwykle odbywają się przez 12 tygodni, z możliwością wydłużenia cyklu zajęć.
Trwają zapisy do nowotworzącej się grupy Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku 9-13 lat w poniedziałki na godz.17.
KOSZT POJEDYNCZEGO SPOTKANIA: 100 zł, możliwość płatności na miejscu lub przelewem.
Zapisy pod numerem telefonu: 536 150 560.

 


 

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE I ROZWOJOWE DLA MŁODZIEŻY

Warsztaty kierowane są do młodzieży z trudnościami w relacjach z rówieśnikami, z niską: samooceną, umiejętnością radzenia sobie z emocjami oraz odpornością psychiczną w trudnych sytuacjach. Warsztaty przeznaczone są również dla młodzieży ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera lub ADHD, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, fobiami społecznymi oraz OCD.
Podczas warsztatów młodzież podnosi samoświadomość, nabiera umięjętności społecznych, uczy się adekwatnie reagować na codzienne sytuacje w szkole i w domu, skutecznie komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.

Celem warsztatów jest poprawa funkcjonowania w sytuacjach społecznych wśród rówieśników oraz zwiększenie samoświadomości i samooceny poprzez:

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji i potrzeb,
 • trening umiejętności komunikacyjnych,
 • zmianę zachowań na bardziej efektywne społecznie,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • poznanie metod radzenia sobie z emocjami,
 • pracę nad przestrzeganiem ustalonych zasad,
 • uczenie odreagowania napięć emocjonalnych,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Czas trwania warsztatów: 12 spotkań, z możliwością wydłużenia cyklu.
KOSZT POJEDYNCZEGO SPOTKANIA: 100 zł, możliwość płatności na miejscu lub przelewem.

Warsztaty odbywają się w każdy wtorek w dwóch grupach wiekowych. Zapraszam do kontaktu. tel. 536 150 560.
W trakcie trwania cyklu spontanicznie planowane są wyjścia grupowe do Game Time, kawiarni i oczywiście do sąsiadującego parku.

 


 

ZAJĘCIA MOTYWACYJNE I ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Codzienne motywowanie się do nauki to ogromny wysiłek. Niestety zdobywanie wiedzy często staje się przykrym obowiązkiem, a nawet spotyka się z całkowitą niechęcią. Chcę to odczarować i spowodować, że nauka będzie wynikać z naturalnej potrzeby i stanie się ciekawym wyzwaniem. Podczas warsztatów rozplanujemy czas na naukę, czas wolny oraz odpoczynek w zgodzie z indywidualnymi nawykami.
Dzięki warsztatom młodzież pobudzi swoją motywację wewnętrzną do nauki, odkryje idealną dla siebie metodę uczenia się oraz nauczy się planować swój dzień, tak, aby czas przeznaczony na naukę był efektywny.
Te warsztaty pogłębiają również wiedzę na własny temat, swoich predyspozycji i mocnych stron.


ZAKRES:
1. Doskonalenie umiejętności uczenia jako kompetencji.
2. Pobudzenie motywacji wewnętrznej.
3. Dopasowanie skutecznej metody uczenia się.
4. Poprawa umiejętności koncentracji.
5. Poznanie efektywnych metod zarządzania sobą w czasie.
6. Poznanie indywidualnych predyspozycji osobowości w aspekcie uczenia się.

Przewidzianych jest od 12 spotkań godzinnych, w kameralnych, kilkuosobowych grupach.
KOSZT POJEDYNCZEGO SPOTKANIA: 100 zł, możliwość płatności na miejscu lub przelewem.

 


 

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DOROSŁYCH Z ADHD

Warsztaty adresowane są do osób ze zdiagnozowanym ADHD lub podejrzewających u siebie ADHD.
Zaczniemy od psychoedukacji czyli rozpoznawania i zdefiniowania czym ADHD jest a czym nie jest.
Psychoedukacja odgrywa bardzo ważną rolę, już sama świadomość objawów znacznie ułatwia funkcjonowanie. Omówimy częste zaburzenia współistniejące oraz możliwości terapii.
Głównym jednak celem warsztatów będzie tworzenie strategii i metod radzenia sobie z najbardziej uciążliwymi objawami, z którymi spotyka się na codzień osoba z ADHD i mogą to być: problemy w relacjach, impulsywne zachowanie, prokrastynacja, problemy organizacyjne, planowanie, pracoholizm, nieumiejętność utrzymania pracy i współpracy, przemęczenie, problemy ze snem, objadanie się słodyczami, zakupoholizm, uzależnienia, duża zmienność zainteresowań, nagminne spóźnianie się, gubienie ważnych przedmiotów, problemy wychowawcze, chaos.

Zaplanowane jest 5 spotkań 2-u godzinnych, co drugi tydzień, w piątek o godz.18.
KOSZT POJEDYNCZEGO SPOTKANIA: 120 zł, możliwość płatności na miejscu lub przelewem.

 


 

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA RODZICÓW DZIECI Z ADHD I ASD

W czasie warsztatów omówię czym jest ADHD, zespół Aspergera, autyzm oraz możliwe towarzyszące zaburzenia.
Główny nacisk podczas warsztatów będzie dotyczyć psychoedukacji, omówieniu poszczególnych, możliwych zachowań i cech związanych z ADHD lub ASD oraz wypracowaniu strategii i metod na lepsze funkcjonowanie dziecka w domu i w szkole.

ZAKRES:

 • Propozycje systemów motywacyjnych
 • Odróżnienie złego zachowania od deficytów
 • Sposoby radzenia sobie z trudnościami
 • Komunikacja z dzieckiem z ASHD i ASD
 • Budowanie poczucia wartości u dziecka
 • Stawianie granic i budowanie hierarchii domowej
 • Współpraca ze szkołą

Zaplanowane jest 5 spotkań 2-u godzinnych, co drugi tydzień, w sobotę o godz.10.
KOSZT POJEDYNCZEGO SPOTKANIA: 120 zł, możliwość płatności na miejscu lub przelewem.